Ahju kütmine

•       Kasuta ainult kuiva puud – Küttepuude kuivus tagab parima soojuse.
•       Ära kasuta koldes süütamiseks tetra pakke, ajakirju, süütevedelikku või muid plastik tooteid.

1.    Enne kütmist- kontrolli, et koldes ei ole palju tuhka. Vajadusel puhastada.
2.    Ava siiber
3.    Kontrolli tõmmet – Tõmbe suunda saab kontrollida koldest või puhastus luugist, tikuga või süüte tabletiga.
4.    Puude põletamine – Põletatav puu kogus ei tohi ületada 2/3 kolde suurusest ja lõpp kogus oleks hea 1/3 kolde suurusest.
5.    Puude süütamine – Enne süütamist avada siiber ja kolde all olev lisa siiber. Süütamisel võib kasutada kasetohtu, ajalehte, süütetablette või siis tikuga.
6.    Õhu hulk – Põlemis õhku saab määrata ustel olevate õhu klappidega ja tuhaluugil olevate klappidega. Väldi liialt suurt õhumäära või siis vastupidi.
Kui osa puudest on ära põlenud, siis tuhaluugi avad võib täieleikult sulgeda
7.    Vajadusel puude lisamine – Lisa puid alles siis kui esimene kogus on ära põlenud. Avada aeglaselt uks ning ning lisada puud.
8.    Süsi
1.    Õhuvõtu avad sulgeda kui koldes on ainult süsid järel.
2.    Sulgege siiber nii, et ava jääb 3-4 cm.
3.    Süsi kustumisel võib siibri täielikult sulgeda, ilma et tekiks vingugaasi.
Võimalikud tõmbe probleemid
9.    Niiskus on kõige levinum probleem, kui ahi veab natukest aega ja siis kustub.

•       Sundventilatsioon võib tekitada alarõhku.
•       Õhk õues on soojem kui toas.
•       Ahi on olnud pikalt kütmatta.

Ahju kütmine

Vaata kasutusjuhendit SIIT